M@tchm@kers laptop banner
M@tchm@kers laptop banner

Disclaimer

Op deze pagina de disclaimer informatie die van toepassing is op het gebruiken van de website www.matchmakers.nu  (hierna de "Website)" en het matchings platform van Matchmakers. Lees deze informatie zorgvuldig door. Bij gebruik van de website zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt je geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Informatie en Communicatie

Matchmakers besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en juistheid van de gegevens op haar Website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Wij garanderen dan ook niet dat (de inhoud van) de Website volledig en/of juist is. Je aanvaardt dat de Website alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals u die aantreft op de Website op het moment van gebruik (ook wel genoemd “as is basis”).

Matchmakers is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die te wijten is aan vermelding van onjuiste en/of onvolledige informatie. Matchmakers is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die het gevolg is van het gebruiken van de Website van Matchmakers.

Kun je de Website niet gebruiken als gevolg van storingen en/of onderbrekingen proberen we dit zo snel mogelijk op te lossen. Ook hiervoor kan Matchmakers niet aansprakelijk worden gesteld.

Matchmakers garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Matchmakers te corresponderen, accepteert u dit risico.

Matchmakers is te altijd bevoegd om de inhoud van de Website aan te passen wanneer gewenst of nodig.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Matchmakers zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Deze intellectuele eigendomsrechten, zoals onder andere auteursrechten, databankrechten, merkrechten en handelsnaamrechten, met betrekking tot (de inhoud van) de Website en de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten, databestanden, foto’s, programmatuur, merken, logo’s en alle overige materialen - inclusief de combinatie(s) daarvan, liggen bij Machmakers.

Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Matchmakers daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Het is ook niet toegestaan om een (niet-)substantieel deel van de Website (herhaald en systematisch) op te vragen en te hergebruiken op de wijze zoals bedoeld en beschreven in de Databankenwet.

Hyperlinks - verwijzingen naar websites

Deze website kan verwijzingen bevatten naar websites van derden. Bijvoorbeeld met hyperlinks of banners en buttons. Matchmakers heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Matchmakers aanvaardt dan ook geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Nederlands recht van toepassing

Nederlands rechts is van toepassing op het gebruik van de Website alsmede deze disclaimer tekst. Geschillen die voortvloeien uit de disclaimer, zullen indien noodzakelijk worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Contact over Disclaimer

Als je vragen hebt over het gebruiken van de website van Matchmakers, kun je contact opnemen via het contact formulier op deze website.

Pagina aangepast op

Deze pagina is het laatst bijgewerkt op: 4 juli 2021

Inloggen

M@tchm@kers gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.